สารสกัดดีจริงหรือ ???

ทำไมกระชายขาว ต้องเป็นสารสกัด???
August 10, 2021

สารสกัดดีจริงหรือ ???

สมุนไพรในปัจจุบันมีทั้งแบบบดผงและสารสกัด ซึ่งสิ่งที่ต่างกันคือปริมาณสารสำคัญหรือตัวยาสำคัญในสมุนไพรนั่นเอง


แบบบดผง คือ

การนำสมุนไพรแห้งมาบดให้ละเอียด ซึ่งหากกินเข้าไป จะได้รับทั้งสารสำคัญและสารอาหารทั้งหมดที่มีในสมุนไพรนั้น แต่จะไม่สามารถระบุได้ว่าได้รับสารสำคัญหรือตัวยาสำคัญในปริมาณที่ครบถ้วนและเหมาะสมหรือไม่

แบบสารสกัด คือ

การดึงเอาเฉพาะตัวยาสำคัญในสมุนไพรนั้นออกมา โดยใช้หลักการละลายในการดึงตัวยาสำคัญนั้นๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้ตัวทำละลายเป็น น้ำ หรือ แอลกอฮอล์ (เอทานอล) ในการดึงเอาตัวยาสำคัญออกมาขึ้นอยู่กับสารสำคัญที่ต้องการว่าสามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายอะไร จึงทำให้สารสกัดมีความเข้มข้นของตัวยาสำคัญในปริมาณสูง ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถกำหนดปริมาณตัวยาสำคัญที่ต้องใช้ในการกินแต่ละครั้งได้