กว่าจะมาเป็น PMHจากจุดเริ่มต้นของแนวความคิดและความตั้งใจที่เหมือนกันในเรื่องของสมุนไพร จึงเกิดการก่อตั้งบริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิลขึ้นในปี 2562 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพร ทำให้เราต้องค้นคว้าและพัฒนาสารสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสารสกัดสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการคัดเลือกสถานที่ในการเพาะปลูก ต้องได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสม โดยเป็นการทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยสมุนไพรไทย นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสารสกัดที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง Skincare/Personal Care ด้วยสรรพคุณมากมาย พร้อมทั้งประสิทธิภาพที่ไม่ได้ด้อยกว่าสารสกัดจากต่างประเทศ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจอย่างมากในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบสมุนไพร ส่งผลให้ผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์หลาย ๆ แบรนด์เริ่มหันมาให้ความสนใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้สมุนไพรไทยเป็นส่วนผสมหลักมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายขาว


(Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.)
ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวแบบผง PINOSATM


รายละเอียดสินค้า

 • ผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีเฉพาะ ที่สามารถดึงสารสำคัญออกมาได้ในปริมาณมาก
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณของสารสกัดเข้มข้นสูง
 • สามารถระบุปริมาณสารสำคัญ Pinostrobin ได้
 • เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาว
ตรา PMHTM


รายละเอียดสินค้า

 • เลข อย. 70-2-02050-5-0014
 • มีส่วนผสมของสารสกัด PINOSATM
 • มี Panduratin A และ Pinostrobin ซึ่งเป็นสารสำคัญในปริมาณสูง
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขิง


(Zingiber officinale)ผลิตภัณฑ์สารสกัดขิงแบบผง


รายละเอียดสินค้า

 • ผ่านกระบวนการสกัดที่ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดขิงเข้มข้น
 • สามารถระบุปริมาณสารสำคัญ 6-Gingerol ได้
 • เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่าง ๆ