Products

บริษัท ฟาร์ม่าเฮอร์เบิล จำกัดเราผลิต และจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients: API) ตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับใช้ในการผลิตอาหารเสริม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และยา รวมทั้งยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในแบรนด์ พีเอ็มเอช (PMH)

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายขาว


(Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.)
ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวแบบผง PINOSATM


ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีเฉพาะ ที่สามารถดึงสารสำคัญออกมาได้ในปริมาณมาก ทำให้เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาว
ตรา PMHTM


ผลิตภัณฑ์จากผลงานการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขิง


(Zingiber officinale)ผลิตภัณฑ์สารสกัดขิงผง


ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ